Güvenli Yaşam

Günümüzde tüm batılı ülkelerde kullanılan “ileri ahşap sistem ve teknolojisi” kamu güvenliği ve toplum sağlığı düşünülerek ilgili devletler tarafından özellikle deprem risk bölgelerinde zorunlu tutulmaktadır.

Bu nedenle sistem gereği; üretim aşamasından kurulum ve kullanımına kadar, tüm aşamalarda ve kullanılan tüm malzeme lejantı ile insan sağlığı ve güvenliği düşünülerek, bilgisayar yazılımları ile statik ve mühendislik hesapları yapılarak üretilmektedir. Bu nedenle milimetrik toleranslara sahip hatasız bir karkas yapı sistemidir. Özellikle ABD, Kanada, AB, İskandinavya, Japonya gibi ülkelerde ileri ahşap sistemle yıllardır yüz binlerce ahşap ev üretilmektedir.

Ülkemizde bu sistemin öncülüğünü yapan Saral İnşaat Grubu olarak ahşap konstrüksiyonlu yapılarda özenle seçilmiş çam/ladin ağacından üretim yapmaktadır. İleri ahşap sistem betonarme ve diğer yapılara oranla hafiftir. Depremde yapılara etki eden kuvvetler, yapının ağırlığıyla doğru orantılı olarak etkisini gösterdiği için ahşap yapılar depreme karşı %100 güvenlidir

Bir mukayese yapmak gerekirse; ahşap karkas binalar çelik binalara göre 13 kat, betonarme binalara göre de 5 kat hafiftir ve avantajlıdır. Çünkü yapısal performansı diğer sistemlere nazaran emsalsizdir.. tasarımından güvenilirliğine, yüksek standartlara haiz mühendislik hesaplarına kadar üstün niteliklere sahiptir. Kullanılan malzeme lejantı ile ve uygulanan teknik şartnamelerle Sunflower proje konseptinin iddialı, başarılı ve emsalsiz olarak bilinilirliği ve popülerliği de şunu göstermektedir ki %100 yaşam garantisi ve müşteri memnuniyeti ülkemizde tek ve emsalsizdir.