İleri Ahşap Teknolojileri

İleri Ahşap teknoloji ile depreme dayanıklı, sağlıklı, güvenli ve keyifli yeni bir yaşam ve yapı konsepti sunuyoruz..

Saral İnşaat Grubu güvencesiyle inşa edilen Sunflower projeleri "İleri ahşap sisteminin" Kanada teknolojisi olmakla beraber aslında Osmanlı çatkı sistemin günümüze uyarlanmasıdır.
Çevreye dost ve ekolojik bir sistem olan Ahşap karkas; beton ve çeliğe göre kütlesel olarak daha hafiftir ve depreme karşı da %100 yaşam garantilidir. Bu sistemle, betonarmeden kaynaklanan eklem ve romatizmal hastalıkları ile radon gazı tehlikesine maruz kalmazsınız.. bu nedenle nemsiz ve rutubetsiz ortamlarda çok daha sağlıklı yaşam alanlarına kavuşursunuz. Günümüzde tüm Dünya’da özellikle batılı devletler başta olmak üzere ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve İskandinavya gibi ülkelerde çok yoğun uygulanan ahşap sistem devlet tarafından toplum sağlığı ve kamu güvenliği adına zorunludur. Bu durum tamamen sunulan yaşam konsepti gereği nesillerin daha sağlıklı yetiştirilmesidir. İleri ahşap sistem kaliteli yapılar ve yeşil binalar grubuna en güzel örnektir.

Detaylar

Detaylar

Çatı Makasları;
Ahşap taşıyıcı sistemde çatı makasları; yatay, dikey ve diyagonal birçok yapı elemanı ve bu elemanları birbirine bağlayan düğüm noktalarından oluşur. Ahşap yapısalların birleşim noktalarında özel metal plakalar –plate- kullanılmaktadır. Bu işlem güvenli olduğu kadar en ekonomik maliyetli ve statik açıdan en güvenli dizaynlara da imkan vermektedir. Fırınlanmış özel keresteden imal edilen çatı makasları yük taşıma kapasitesi ile de statik açıdan çok güvenlidir. Ayrıca makasların dizaynı çatı arasında geniş boşluklara imkan verdiğinden her türlü mekanik, elektrik ve sıhhi tesisatın da uygulanmasına imkan sağlanabilmektedir.

Kat Arası Kirişleri;
Kat arası kirişleri, tıpkı çatı makaslarında olduğu gibi yatay, dikey ve diyagonal yapı elemanı ve düğüm noktalarından oluşmaktadır. Statik hesaplara göre de o noktalarda oluşan moment ve kesme kuvvetini güvenli şekilde karşılayan özel metal plakalar olan –plate- kullanılmaktadır. Ahşap kirişler; döşeme kirişi ve taşıyıcı kirişi olmak üzere iki tiptedir. Üzerine gelen yükleri ise açıklığında ki diyagonaller sayesinde güvenli bir şekilde mesnet bölgelerine aktarabilmekte.. bunun sonucunda tesir eden yüklere bağlı olarak belli aralıklarda konulur. En önemli özelliği diyagonal boşluklardan her türlü tesisatın kolaylıkla ve ekonomik olarak uygulanması sağlanır.

Duvar Bölmeleri;
Ahşap duvarlar; kat yüksekliğine bağlı olan uzunluktaki dikey ve bu dikeyleri birbirine bağlayan yatay elemanlardan oluşur. Ahşap taşıyıcı sistemlerde duvarlar büyük önem taşır. Yapı yüklerinin zemine aktarılması ahşap duvarlar ile olmaktadır. Ahşap duvarların mimari bölümler oluşturmanın yansıra bir de taşıyıcı özelliği vardır. Maruz kaldığı yüke göre yan yüzeylerine osb çakılması sureti ile ahşap taşıyıcılar perde duvarları oluşturur. Dikey elemanlar arasında oluşan boşluklar, iç mekanların dış ortamdan izole edilmesinde en pratik ve ekonomik uygulamaya da imkan vermektedir. Duvarlara ileri safhalarda poliüretan köpük ve taş yünü doldurulur.